Førskolegruppen

Førskolegruppen for dette barnehageåret går snart mot slutten. Vi har hatt førskolegruppe hver mandag med de 4 største barna. I år er det bare ei jente som begynner på skolen så de tre neste går videre neste år. Så her ligger alt til rette for at de skal bli skoleklar og mere til. De er lærevillige og veldig flinke både fire og femåringene. Siden vi er så få pleier de som er fire år og få delta i førskolegruppen og det har fungert utmerket.