Mandag og førskole i familiebarnehagen

I år har vi tre lærevillige flinke 5 åringer på førskolegruppen vår. Astrid er iår som tidligere flink lærer og vi bruker samme lærebok som før, Trampoline. Vi har en flink gjeng som gleder seg til hver mandag. De er flinke og det er stor stas å få være størst i barnehagen og til og med gå i førskolegruppe.