VEDTEKTER

Vi følger maks pris som er fastsett av Stortinget. Mat pengene er på kr 245 pr mnd. som og inkludere turer, aktiviteter og arrangement av ulike slag.