Priser fra august 2019

Fra august 2019 er maks prisen for en 100% barnehageplass kr 3040. Hos oss betales det og et tillegg på kr. 245 som ikke bare er betaling for den daglige maten, men alle turer, aktiviteter og foreldre arrangementer i løpet av barnehageåret.