ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR:

Her skårer familiebarnehagen helt i toppen.

Trivselen og samarbeidet i familiebarnehagen er av det beste en kan ønske seg.

Veldig godt og vennskaplig forhold mellom personalet, barna og de foresatte. Noe som også er positivt for eventuelle vikarer.

Hva sykefravær gjelder har det vært lik 0 i flere år.

Det har ikke blitt levert inn en eneste egenmelding eller sykemelding verken i 2016 eller i 2017.

Dette gjør til at vi har en veldig trygg og forutsigbar hverdag både for små og store.